Tumblelog by Soup.io
 • pyrielowicz
 • tomczan
 • gazowanydeszcz
 • AdikTheOne
 • Bilet
 • szramski
 • nintendoseth
 • Snusmumriken
 • meeds
 • YSoSerious
 • zachar
 • biauek
 • Mayersflood
 • arienaitsuno
 • liveattherainbow
 • Inaniel
 • frosk357
 • sridzajawardanaputrakotte
 • angelsdemon
 • danio
 • czarny
 • hplovecraft
 • deadlihood
 • Bowstick
 • piotruch13
 • gladtobenot
 • antebellum
 • guyver
 • piponium
 • Nekon
 • 1oel
 • Gruffudd
 • vervain
 • makowa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

7419 84c2 500
Reposted fromDosAmp DosAmp viamegustonanista megustonanista
2473 6017 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaOhSnap OhSnap
1447 a38b 500
Reposted fromfenharell fenharell viatichga tichga
So try and stop me.

youbetter-runlike-thedevil:

stormpooper:

zooeyclairedeschanel:

stop saying i can’t even and start saying i can even

believe in urself

is that a lawn mower flying

no, it’s a lawn mower following it’s dreams

THIS ^

(via homieshelphomies2112)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaOhJohnny OhJohnny
Reposted fromsamuso samuso viaOhJohnny OhJohnny
3206 37c7 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viaOhJohnny OhJohnny
6990 6947 500
Reposted fromgreensky greensky viaOhJohnny OhJohnny
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
"Do mojego gabinetu trafili ludzie po nieudanych próbach samobójczych - wybrali samobójstwo, bo czuli się niedostrzegani, przezroczyści. Mieli zerowe kontakty z bliskimi i fatalne relacje społeczne. Czuli wdzięczność wobec człowieka wyciągającego do nich rękę z ulotką, bo cieszyli się, że ktoś ich zauważył."
Zawsze przechodzę jak najblirzej ulotkarzy.
Reposted fromFlau Flau vialifu lifu
2300 13d0
Reposted fromsz sz vialifu lifu
2560 b7bd 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vialifu lifu
7874 b5dc 500
Reposted fromkaiee kaiee viapSkywalker pSkywalker
1964 6823
Reposted fromsebazet sebazet viaDragonBall DragonBall
2078 c16c 500
Reposted fromPiro Piro viapSkywalker pSkywalker
8154 ffe3
Reposted fromewaryst ewaryst viapSkywalker pSkywalker

June 24 2017

2820 a989
klan & twin peaks
Reposted fromtfu tfu
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy
Reposted fromFlau Flau viaOhSnap OhSnap
0762 4701 500
Reposted from92feliks 92feliks viaOhSnap OhSnap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl